Föreningen

Föreningen

Styrelse
Föreningens styrelse arbetar med frågor som rör vår ekonomi, skötsel av fastigheten och andra gemensamma frågor.

En viktig fråga är det långsiktiga underhållet som syftar till att hålla fastigheten i bästa möjliga skick.

Styrelsen väljs varje år av medlemmarna på föreningens stämma. Nuvarande styrelsemedlemmar finns på en egen länk i kolumnen till vänster (kräver inloggning).

Kontakta styrelsen via e-post på
styrelsen@brfglasberget29.se

Kontakta webb-redaktör via e-post på
info@brfglasberget29.se

Valberedning
Om du är intresserad av styrelsearbete ber vi dig kontaka valberedningen.

Styrelsearbete ger en mycket bra insyn i den förening som du har satsat en del av din privata förmögenhet i och är även stimulerande för dig som privatperson.

 
 
BRF GLASBERGET 29

info@brfglasberget29.se

BOKA GÄSTLÄGENHET

info@brfglasberget29.se