Felanmälan

Felanmälan

Har ni behov av att anmäla ett fel i er bostad eller fastigheten kan ni kontakta Hans-Åke Rosendahl på tel. 070-54 38 293 alternativ lämna en lapp i brevlådan vid hus 4. OBS! Läs nedan vad som gäller innan ni felanmäler!!

Vem ansvarar för underhållet av bostadsrätten?
I Informationsmaterialet, som hör till varje lägenhet – och som följer lägenheten och inte ägaren – finns en förteckning som visar vem som har ansvaret för underhåll och reparationer i lägenheterna.

Observera att det är bostadsrättsinnehavaren (medlemmen) som ansvarar för och själv bekostar de allra flesta typer av reparationer och underhåll. Det står alltså medlemmen fritt att välja vem som ska utföra reparationer i lägenheten och om man vill betala eventuella jourtillägg för att reparationer ska utföras på kvällar och helger.

En vanlig missuppfattning gäller stopp i avloppen. Ett stopp i toalett eller avlopp beror nästan aldrig på stopp i fastighetens avloppsledningar utan på stopp i golvbrunnar, silar och vattenlås i lägenheten. Således är det medlemmen som ansvarar för och själv bekostar eventuella åtgärder. Medlemmen avgör om han vill rensa själv, vilken rörmokare han eventuellt vill anlita och om det är värt en extra slant att rörmokaren ska rycka ut omgående.

Vid felanmälan ska du alltid uppge namn, adress, lägenhetsnummer och telefonnummer.

Vid fel på:

  • kabel-TV kontakta xxx
  • Internetuppkoppling kontakta xxx
  • garageport kontakta xxxx

Vid läckage på vattenledningar eller om ni skall byta något på vattenledningar, en huvudsäkring som har löst ut, kontakta vår kontaktperson i styrelsen som har nycklar för att vara behjälplig i dessa frågor.

Vid övriga fel på fastigheten
Har ni behov av att anmäla ett fel i er bostad eller fastigheten kan ni kontakta Hans-Åke Rosendahl på tel. 070-543 82 93 alternativ lämna en lapp i brevlådan vid hus 4.

Är det en akutsituation så ringer du XX på tel. XXX. Viktigt att tänka på är dock att om felet ligger utanför bostadsrättsföreningens åtagande så kommer ni själva att bli debiterade för de kostnader som uppstår. Utryckning för att åtgärda mindre fel eller fel av icke akut karaktär, debiteras den som anmält felet.

Ekonomisk förvaltare
Vår ekonomiska förvaltare heter Vänerförvaltningen. De har hand om hyres- och avgiftsaviseringar, andrahandsuthyrning och lägenhetsöverlåtelser. 

Har ni frågor om detta så kan ni kontakta dem på.

E-post: xxxxx
Tel: xxxxxx
www.xxxxxx.se

Borttappad nyckel:
Föreningens låssystem av fabrikat ASSA är spärrat. Vid beställning av lägenhetsnycklar (ASSA) ska du ha med dig ett exemplar av den nyckel som du vill ha en kopia av samt måste du visa upp hyresavin för innevarande månad och legitimera dig.

FELANMÄLAN

Vid ej brådskande ärenden kontakta: Hans-Åke Rosendahl på
tel. 070-607 66 05 eller maila till info@brfglasberget29.se

Vid akutsituationer läs mer under felanmälan.

BRF GLASBERGET 29

info@brfglasberget29.se

BOKA GÄSTLÄGENHET

info@brfglasberget29.se