Trivselregler

Trivselregler

Trivselregler
Att bo i bostadsrätt innebär att ingå i en gemenskap. I all gemenskap måste det finnas regler för att allt skall fungera. Vår målsättning är att alla skall ha det så trivsamt som möjligt och därför har vi några enkla trivselregler. Om dessa följs bidrar vi till en bra grannsämja, att vårt område ser snyggt och attraktivt ut. Vi slipper också onödiga kostnader. Ett välskött hus ger dessutom våra lägenheter ett högre värde.

Utöver dessa trivselregler gäller föreningens stadgar.

Balkongen
Visa alltid hänsyn till din omgivning vid aktiviteter på balkongen. Detta gäller till exempel: – Rökning – Grillning – Vattning av växter – Skaka mattor – Tvättning av fönster

Borrning och spikning
Om du behöver borra, spika eller utföra något annat arbete som kan vara störande måste det utföras med hänsyn till övriga boende. Borrning är endast tillåtet på följande tider: Måndag-fredag kl 08.00-20.00 Lördag och söndag kl 10.00-18.00

Cyklar
Det finns cykelställ uppställda mellan husen som cykeln ska stå i utomhus. Inomhus ska cyklarna förvaras i cykelförrådet i garaget.

Flyttning
Fråga styrelsen vilka rutiner som gäller vid överlåtelse. Tänk på att den som övertar din lägenhet också ska godkännas som medlem i föreningen innan inflyttning får äga rum. Ta därför reda på vad som krävs för att få medlemskap. Tillsammans med en ansökan om medlemskap skall även exemplar av överlåtelseavtalet lämnas till styrelsen.

Grillning på balkong
Ta alltid stor hänsyn till dina grannar när du använder din balkong för olika aktiviteter, t.ex. grillning. Grillning med kolgrill är förbjudet på grund av brandrisken.

Livlig granne
Alla måste visa respekt för sina grannar, och i det ingår till exempel att inte störa någons nattsömn. Ska du ha fest, så prata med dina grannar innan.

Självklart måste man få spela musik, och när man bor i ett flerfamiljshus ingår det att man hör grannarna ibland.

Men att uppfattas som störande är någonting helt annat. Ska man ha fest är det bättre att prata med sina grannar, än att sätta upp lappar. Be grannarna att höra av sig så fort de

blir störda och om de knackar på eller ringer, så sänk genast volymen. Det bästa är om man kan reda ut sådana här saker grannar emellan.

Är du den som blivit störd, så prata först med din granne. Fungerar inte det så kan du kontakta styrelsen i din bostadsrättsförening. Då är det viktigt att du skriver ner tid och datum för störningen, och även hur du blev störd. En enstaka fest behöver inte tas upp med styrelsen, men om du känner att du blir störd vid upprepade tillfällen kan en kontakt med din styrelse vara ett sätt att reda ut problemet.

En störande granne måste först få reda på att han eller hon stör, och sedan en chans att bättra sig. Därför är det bra om någon i styrelsen kontaktar honom eller henne direkt efter att ett klagomål kommit in. Då räcker det med ett samtal.

Blir det inte bättre kan styrelsen skicka ett brev med ”anmodan om rättelse”. Brevet ska också upplysa personen i fråga om att han eller hon omedelbart ska sluta störa sina grannar och att störningen annars kan leda till avhysning.

Som sista utväg kan styrelsen ansöka hos tingsrätten om uppsägning av den störande grannen för att kunna avhysa denne. Då krävs bevis i form av dokumentation, vittnen och eventuellt rapporter från polis och väktare.

Se även ”Störande grannar” nedan.

Oönskad post
Om du får oönskad post i din brevlåda måste du själv kasta den i papperssoporna eller sända tillbalka den till avsändaren. Ingen städar upp efter dig om du lämnar oönskad post, gratistidningar etc utanför postfacken. Posten respekterar om du försett din brevlåda med texten ”ingen reklam” men gratistidningar och andra reklamutdelare låter sig inte hindras.

Sophantering
Soprum för hushållssopor och kärl för källsortering av bl.a. glas, papper, finns mellan hus 4 och 6 samt mellan 8-10. Vid eventuella fel, se felanmälan

För allas trivsel är det viktigt att vi håller soputrymmena så rena som möjligt. Se till att soporna hamnar i rätt kärl och absolut inte vid sidan av kärlen, eller utanför soprummen.

Sopbilen hämtar ingenting som ligger utanför kärlen! För att få bort sådant måste vi begära speciell hämtning och det kostar föreningen extra pengar.

Störande grannar
Alla medlemmar och hyresgäster är skyldiga att visa hänsyn och inte störa grannar med ljud, otrevligt bemötande eller hot.

Ljudmässig hänsyn gäller givetvis hela dygnet men är särskilt viktig att beakta mellan kl. 22.00 – 07.00.

Om du blir störd av din granne, skall du i första hand kontakta denne, och försöka lösa problemet. Fungerar inte detta, så får du kontakta styrelsen. I detta skede bör du börja dokumentera störningarna så noga som möjligt. Observera att för att driva ett fall till vräkning krävs mycket noggrann dokumentation, gärna från flera medlemmar.

Säkerhet och ansvar
Vi ansvarar tillsammans för entré, cykelrum, garage och källare etc.

Det är viktigt att vi tänker på att hålla dörrar och fönster i gemensamma utrymmen stängda och låsta för att förhindra inbrott.

Det är viktigt att vi förvarar våra saker i de utrymmen som tillhör respektive lägenhet och låter övriga utrymmen vara fria. Ordning reda skapar trivsel samt underlättar för lokalvårdare och fastighetsskötare att utföra sina sysslor.

Uthyrning
Det är inte tillåtet att hyra ut sin garageplats i andra hand.

När det gäller andrahandsuthyrning av lägenheter gäller regler enligt lagen om bostadsrätter. Ta kontakt med styrelsen i god tid om du har planer på att hyra ut din lägenhet i andra hand.

BRF GLASBERGET 29

info@brfglasberget29.se

BOKA GÄSTLÄGENHET

info@brfglasberget29.se