Garage

Garage

Garaget har 28 platser.  Vill du ställa dig i kö, kontakta Patrik Vikström patrikviggen@icloud.com 

Kostnaden ligger för närvarande 550 sek/månad.

Det är inte tillåtet att hyra ut sin garageplats i andra hand.

FELANMÄLAN

Vid ej brådskande ärenden kontakta: Hans-Åke Rosendahl på
tel. 070-543 82 93 eller maila till info@brfglasberget29.se

Vid akutsituationer läs mer under felanmälan.

BRF GLASBERGET 29

info@brfglasberget29.se

BOKA GÄSTLÄGENHET

info@brfglasberget29.se