Allmän information om lägenheten

Allmän information om lägenheten

Post:
I de grå postlådorna i anslutning till entréerna Får ni er post.

Ytterdörrar:
Samtliga dörrar till garage, lägenhetsförråd, cykelrum, soprum skall ständigt vara låsta.

Sophantering:
Det finns två soprum, ett på Strandvägen 4 och ett på Strandvägen 8, ni skall använda det som ligger närmast er lägenhet. Vi sopsorterar. Instruktioner för vattenstängning, rensning av vattenlås samt värme

Vattenavstängning:
Vatten –och värmeavstängning för hela lägenheten är placerad innanför plåtluckan i garderoben närmast er ytterdörr, där skall man alltså stänga av om ett läckage uppstått.

Rengöring brunn och vattenlås:
Vi ansvarar själva för rengöring av golvbrunn med tillhörande vattenlås samt vattenlås i diskbänk, tvättställ och tvättmaskinsavlopp. Golvbrunnen kan man normalt rengöra genom att ta bort hår mm samt tvätta ur med svamp där man kommer åt, ibland måste man dock lyfta upp vattenlåset för att kunna göra rent ordentligt, det är viktigt att man är noggrann när man trycker tillbaks vattenlåset så att det sluter tätt ordentligt, annars kan lukt sippra ut. Vattenlås till tvättställ och diskbänk tas isär och diskas ur(ställ gärna en hink under),det är viktigt att packningar hamnar rätt när man återmonterar vattenlåsen, kontrollera gärna några gånger efteråt så det inte läcker.

Värme:
Termostaten på elementen är inställd på att ge en rumstemperatur på ca 21 grader, detta innebär att elementet kan vara kallt trots att det är vinter och minusgrader ute, om temperaturen vid elementet är 21 grader eller mer. Om du skall vädra i ett rum så stäng termostaten helt så hjälper du till att värna om vår miljö och hålla inergikostnaderna nere.

Jordfelsbrytare: 
På jordfelsbrytaren finns en provknapp som används för att kontrollera om jordfelsbrytaren är funktionsduglig. Kontrollen bör göras med högst 6 månaders intervall. När jordfelsbrytaren har löst ut rekommenderas följande åtgärder: Slå till jordfelsbrytaren, om inte jordfelsbrytaren löser ut igen tyder detta på en tillfällig störning, obefogad utlösning eller ett tillfälligt fel. Om detta förfarande uppträder igen några gånger, kontakta en fackman.

Brandvarnare: 
Testa brandvarnaren varje månad för att kontrollera att den fungerar ordentligt. Tryck in och håll testknappen nere i ca 3 sekunder. Ett högt pulserande ljud skall höras, signalen stänger av sig själv.

Ventilation – funktion och handhavande: 
Fläkten ventilerar både kök och badrum. I normalläge går fläkten på lågfart. Om ni använder spisen ställer ni läge 1 eller 2, (beroende på behov) och öppnar spjället, detta reglage har inbyggd timer och stänger av sig själv. Om ni vill öka ventilationen endast i badrummet, kan vara önskvärt efter dusch eller liknande, ökar ni endast fläkthastigheten och låter spjället vara stängt. Trådfiltret rengör man enklast i diskmaskinen. Sommartid kan man nattetid öka fläkthastigheten för att sänka inomhustemperaturen.

TV:
Fastigheten är ansluten till comhem´s kabel-TV nät.

Internet:
Alla lägenheter är anslutna till Telia`s fibernät med en anslutningshastighet på 10 mbits/s, vilket ingår i månadsavgiften.

BRF GLASBERGET 29

info@brfglasberget29.se

BOKA GÄSTLÄGENHET

info@brfglasberget29.se